EN CS

blogHeader

Děti, které jsou milé k ostatním, jsou úspěšné

FR Nice Kids Finish First

V The Little Gym pomáháme dětem rozvíjet sociální dovednosti, které mohou být podle některých studií nejdůležitějším faktorem pro dlouhodobý úspěch v životě.

Vědci potvrdili: děti, které se chovají hezky k ostatním, nekončí poslední. Alespoň ne podle nové studie, která naznačuje, že předškolní děti, které projeví „sociální chování“ (přátelství, dělení se, spolupráci), s větší pravděpodobností úspěšně dokončí vysokou školu a najdou si stabilní zaměstnání. 20 let trvající studie sledovala více než 700 dětí od předškolního věku do 25 let. Děti, které měly ve školce nejlepší výsledky testů sociálních kompetencí (jako např. dělení se, čekání na svou řadu, naslouchání pokynům), dokončily se 4x větší pravděpodobností vysokou školu oproti dětem, které ve školce takových výsledků nedosahovaly. Studie také odhalila, že v některých případech jsou tyto sociální dovednosti lepšími ukazateli budoucího úspěchu v životě než dovednosti akademické.

Pozitivním sociálním dovednostem se můžeme učit a zdokonalovat je již během dětství. The Little Gym program pomáhá dětem, kromě rozvoje tělesných dovedností, také v růstu a zdokonalování sociálních dovedností. Zábavné prostředí plné aktivního pohybu poskytuje dětem učení v trochu jiném kontextu. Hry jsou cíleně vybírány tak, aby podporovaly socializaci dětí. Nesoutěžní prostředí podporuje děti spíše k partnerství ve společné hře a spolupráci s ostatními vrstevníky, než aby soutěžily jeden proti druhému. Děti se učí ohleduplnosti, jak vnímat pocity ostatních a jsou motivované ke spolupráci, která vede i k vnímání vzájemného prospěchu. Tyto základní dovednosti pro život pomáhají dětem chovat se mezi sebou mile, pozitivně a dodržovat základní společenská pravidla. To vše dětem pomáhá k vývojové a sociální zralosti a celkové dobré připravenosti na různé životní změny.