EN CS

blogHeader

Kam se poděly dobré mravy?

FR Oh where oh where - Manners

Pravidla slušného chování není nic, co by děti pochytily automaticky. Děti jim musíme naučit a připomínat jim jejich důležitost. Osvojení společenských pravidel je důležitý vývojový milník na cestě k celkové zralosti a připravenosti na život. Dětem bychom měli vysvětlovat pravidla adekvátně jejich věku tak, aby pochopily jejich smysl a důležitost. Zde je 6 základních pravidel, které by děti měly znát.

1. “Děkuji” je slovo, které rodiče i instruktoři The Little Gym nikdy nemohou dost zdůraznit. Prosté poděkování posílá jasnou zprávu o vděčnosti za pomoc či darovaný dárek. Dítě může třeba i nakreslit obrázek jako poděkování, či později napsat dopis.

2. “Prosím” neboli “kouzelné slůvko“, je důležitý nástroj k tomu, aby děti dostaly to, co chtějí. Slůvko „prosím“ můžeme děti učit ještě dříve, než umí mluvit. Pokud něco děti chtějí měly by být schopny vyjádřit svoji variantu slušného požádání a zároveň uměly poděkovat, pokud dostanou to, o co žádaly.

3. “Promiň”, „Promiňte“ V určitém věku by děti měly vědět, že skákat rodičům či jiným dospělým do řeči, není slušné. Jsou ale někdy chvíle, kdy mají na srdci tolik důležitého, že to potřebují sdělit. V tom případě se jim slovíčko „promiňte“ hodí jako vhodný způsob přerušení cizí konverzace. Hodí se jim ale i v situaci, kdy potřebují obejít někoho, kdo jim stojí v cestě či když do někoho omylem strčí či se chtějí omluvit za cokoli, co způsobily.

4. “Dobrý den” a “Nashledanou” jsou součástí základní společenské komunikace. Učením se pozdravu v raném věku budou děti znát vhodnou formu oslovení ostatních lidí, když děti vstupují do místnosti či ji opouštějí nebo jim pomůže v situaci, kdy chtějí oslovit nové kamarády.

5. Zásady správného stolování. Začít můžeme opět již v raném věku. Jakmile děti začnou jíst tuhou stravu a krmí se lžičkou, dáváme jim najevo, že není hezké plivat jídlo či rozhazovat ho ven z talíře. Když děti trochu povyrostou, už jim můžeme připomínat, jak se správně sedí u stolu, jak se používají příbory, jak požádat o podání misky, na kterou nedosáhnou či jak se omluvit když chtějí odejít od stolu. Zásady správného stolování si děti odnesou do života a zároveň pomohou vytvořit příjemné prostředí při společném rodinném stolování.

6. Být milý k ostatním. Pro sociální zralost dítěte je velmi důležité umět rozlišit co je ostatním milé a co není. Měly by chápat, že není hezké být zlý a posmívat se ostatním. Naopak že být milý a vstřícný k lidem okolo je důležité a že tak pomáhejí vytvořit příjemné prostředí.

Cvičení dělá mistra – proto procvičujte a připomínejte dětem, jak důležité je chovat se hezky a slušně k okolí. Buďte důslední a trvejte na „kouzelném slovíčku“ a sami ho používejte. Nejlepší je jít příkladem a ukázat dětem, že když se k sobě budeme chovat slušně a mile, budou naše dny hezčí a příjemnější.


Comments

Security Check
Please enter the text below
CaptchaImage
Can't read text above? Try another text.