Translate

EN CS

privacyPolicyHeader2
Obecné zásady ochrany osobních údajů ve společnosti

THE LITTLE GYM® EUROPE

 


Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují způsob, jímž uživatelé franšízy (dále jako „franšízanti“) The Lifeskills Company S.A. a The Little Gym® (společně dále jako „The Little Gym® Europe“, „TLGE“, případně „my“ nebo „naše společnost“) shromažďují, používají, uchovávají a sdělují vaše osobní údaje. 


Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro webové stránky www.thelittlegym.eu a www.thelittlegymfranchise.eu (dále jen jako „stránky“ nebo „tyto stránky“, případně „naše stránky“) a veškeré produkty a služby nabízené společností The Little Gym® Europe. 


Použitím těchto stránek nebo poskytnutím svých osobních údajů společnosti TLGE naznačujete svůj souhlas se shromažďováním, používáním a sdílením svých osobních údajů v souladu s těmito zásadami. 


Naše společnost může obecně shromažďovat níže uvedené informace a používat je pro účely, které jsou popsány dále. Množství informací, které nám poskytujete, můžete omezit tím, že se vyhnete odeslání rezervačního formuláře popsaného níže; tím ale nebudete moci využívat služby, které lze jeho pomocí rezervovat.


Tyto zásady se nevztahují na postupy a způsoby ochrany osobních údajů na webových stránkách provozovaných třetími osobami, i když jsou propojeny odkazem se stránkami TLGE. Za ochranu osobních údajů na takových stránkách nenese společnost TLGE žádnou odpovědnost.  Pokud pomocí odkazu přejdete z webových stránek TLGE na jiné stránky nebo z jiných stránek na stránky TLGE, vždy se seznamte se zásadami a způsobem ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek.


Jelikož jednotlivé pobočky The Little Gym® nezávisle vlastní a provozují různí franšízanti, společnost TLGE nemůže navzdory své snaze zajistit, aby každý z nich dodržoval tyto zásady ochrany osobních údajů.


 

Správce a zpracovatel osobních údajů
Správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost The Lifeskills Company S.A. (dále jen jako „TLC“), se sídlem na adrese Boulevard de la Woluwe 62, B-1200 Brusel, Belgie. Správce (tzn. společnost TLC) informoval o zpracovávání spotřebitelských údajů belgickou Komisi pro ochranu osobních údajů. Toto oznámení je platné v každé evropské zemi, v níž TLGE provozuje své franšízy. Identifikační číslo tohoto oznámení TLC je HM 003025146. 


Rozsah a zdroje
Tyto zásady upravují zpracování osobních údajů členů The Little Gym® (rodičů, dětí, účastníků atd.) nebo osob, které se zajímají o naši činnost a služby. 

Zdroje osobních údajů: 

 • tyto stránky (návštěvy, registrace, rezervační formulář, přechod do částí stránek určených pouze pro členy, on-line formuláře, on-line akce atd.);
 • žádosti o informace o našich kurzech a službách;
 • přihlášky do našich kurzů nebo k našim službám;
 • účast na akcích The Little Gym®;
 • nepřímé získávání osobních údajů prostřednictvím našich partnerů (pokud těmto partnerům udělíte souhlas s tím, aby tyto údaje sdíleli s námi).Předmětné osobní údaje
Osobní údaje shromažďujeme, když se přihlásíte do našich kurzů nebo akcí, založíte si on-line účet, kontaktujete nás, navštívíte naše stránky či nám jinak poskytnete informace o sobě. Shromažďujeme například tyto údaje:

 • jméno, příjmení, jméno dítěte, datum narození, pohlaví, 
 • e-mailovou adresu nebo jiné elektronické kontaktní údaje,
 • poštovní adresu, 
 • telefonní číslo (pevné linky i mobilní),
 • přihlašovací jméno a heslo, 
 • informace o vaší domácnosti,
 • informace o tom, jaké aktivity The Little Gym® upřednostňujete,
 • informace o zdravotním stavu (pokud je nám poskytnete v rámci našich služeb),
 • obrázky (pokud nám poskytnete formální povolení s jejich pořizováním a použitím v rámci našich služeb),
 • preference ohledně způsobu komunikace,
 • finanční údaje (údaje týkající se banky v rámci smluvního vztahu s námi).Údaje rovněž shromažďujeme při vašich návštěvách našich stránek prostřednictvím souborů cookie (viz Zásady používání souborů cookie) doplnit odkaz na stránku se zásadami


Někdy shromažďujeme údaje nepřímo prostřednictvím jiných zdrojů, pokud udělíte souhlas s takovým sdílením svých údajů. Tímto nepřímým způsobem nejčastěji shromažďujeme kontaktní údaje, údaje o domácnosti a datum narození. 


Používání souborů cookie
Na našich stránkách můžeme používat soubory cookie ke sběru údajů a individualizaci prostředí stránek. Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají na pevný disk vašeho počítače. 

Někdy mohou být na váš počítače odesílány cookies třetích stran – za ně nesou odpovědnost příslušné třetí strany. 

Svůj webový prohlížeč (Internet Explorer, Firefox, Safari aj.) si můžete nastavit tak, aby blokoval příjem cookies nebo upozornil na jejich ukládání. Pokud si nastavíte tyto možnosti, nemusí některé části stránek fungovat správně.


Klepnutím zde získáte více informací o našich zásadách používání souborů cookie. (odkaz na stránku se zásadami)


Neosobní identifikační údaje
Naše společnost může shromažďovat identifikační údaje neosobního rázu týkající se uživatelů, kteří navštíví naše stránky. Může se jednat o typ prohlížeče, typ počítače a technické informace o připojení na naše stránky, jako je operační systém či poskytovatel připojení k internetu apod.

Použití shromažďovaných informací

The Little Gym® Europe (ať už franšízy The Little Gym®, nebo TLC) může shromažďovat a používat osobní údaje v těchto souvislostech:

 • Objednávání služeb: rezervace zkušební hodiny, přihlášení dítěte do některého kurzu nebo vyžádání dalších informací o kurzech The Little Gym®.
  Chcete-li zapsat své dítě na kurz: (i) můžete zajít osobně na pobočku The Little Gym®, nebo (ii) si vybrat pobočku a použít on-line formulář, do něhož zadáte osobní údaje jako jméno, příjmení, jména a věk dětí a kontaktní údaje. Jednotlivé pobočky The Little Gym® vlastní a provozují samostatní franšízanti. Franšízant může uchovávat vaše osobní údaje poskytnuté při zápisu pro účely dalšího kontaktování v souvislosti s: (a) zápisem vašeho dítěte, (b) nadcházejícími kurzy, produkty, službami a propagačními akcemi.   
 • Zaslání vašeho CV
  Máte-li zájem o práci v pobočce The Little Gym®, můžete e-mailem nebo poštou zaslat své CV společnosti TLC nebo kterémukoliv franšízantovi na adresu uvedenou v sekci Kontakt na místních stránkách. 
  Pokud své CV zašlete společnosti TLGE, ta jej může poskytnout franšízantovi, který vede pobočku ve vaší blízkosti; TLGE ovšem nebude půjčovat, prodávat ani jinak poskytovat osobní údaje z vašeho CV třetí osobě. 
 • Zasílání informací o našich akcích a kurzech
  Vámi poskytnuté elektronické kontaktní údaje můžeme použít k zasílání informací a novinek o našich službách a zápisech na kurzy. Rovněž mohou být využity k odpovědím na vaše dotazy, náměty a další sdělení. 
  S vaším souhlasem vám můžeme zasílat informace o našich kurzech a propagačních a jiných akcích.  Zasílání těchto propagačních informací můžete kdykoliv zrušit: na konci každého doručeného e-mailu je uveden postup, případně se na nás s tímto požadavkem můžete obrátit přímo (viz naše kontaktní údaje níže). 
 • Údaje zájemců o franšízu 
  Máte-li zájem o informace ohledně možností získání franšízy společnosti TLGE, navštivte stránky www.thelittlegymfranchise.eu.  Poskytnete-li společnosti TLGE své osobní údaje v různých on-line formulářích, vámi vyplněné informace bude shromažďovat společnost TLGE.  Společnost TLGE vám může následně zaslat formulář, do něhož bude nutné vyplnit doplňující informace, především finanční údaje, jako je odhad likvidního kapitálu, který máte k dispozici, a přibližná hodnota čistého jmění. Společnost TLGE nebude bez vašeho předchozího souhlasu prodávat, půjčovat ani jinak poskytovat informace, které jí poskytnete.  Jste-li ovšem zaměstnancem některého současného franšízanta TLGE, může jej o vaší žádosti informovat.

 


Jak chráníme osobní údaje
Za účelem ochrany osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, úpravám, úniku nebo likvidaci uplatňujeme při jejich shromažďování, uchovávání a zpracovávání vhodné postupy a bezpečnostní opatření.


Sdílení osobních údajů

Osobní údaje sdílíme:

 • v rámci sítě The Little Gym® (zahrnující naše nezávislé franšízované tělocvičny),
 • s důvěryhodnými třetími stranami: 
  • se třetími stranami, které poskytují služby naším jménem a podle našich pokynů (jako jsou správci databází, marketingové agentury, které nám pomáhají s přípravou a distribucí reklamních kampaní, atd.),
  • prostřednictvím webových analytických nástrojů (s využitím souborů cookie),
  • vyžaduje-li to zákon, předpis nebo soudní orgán (například soudním příkazem),
  • na základě výzvy státních orgánů či orgánů činných v trestním řízení,
  • se třetími stranami, které vám zasílají informace o svých produktech nebo službách, za předpokladu, že jste souhlasili s poskytnutím svých údajů takovým třetím osobám,
  • domníváme-li se, že je to nezbytné nebo vhodné, abychom zabránili fyzické újmě nebo finanční ztrátě, nebo v souvislosti s vyšetřováním údajné nebo skutečné nezákonné činnosti.Vyhrazujeme si právo v případě prodeje nebo převodu celého nebo části našeho podniku nebo majetku předat i údaje, které máme ve svém držení. Pokud by k takovému prodeji nebo převodu došlo, vynaložíme přiměřené úsilí, aby nabyvatel předané údaje využíval způsobem odpovídajícím těmto zásadám ochrany osobních údajů. Po takovém prodeji nebo převodu se můžete s dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů obracet na nabyvatele. 


Vaše osobní údaje nebudeme předávat třetím stranám pro marketingové účely bez vašeho předchozího souhlasu. 


Svým obchodním partnerům, důvěryhodným přidruženým osobám a inzerentům můžeme poskytovat anonymní souhrnné demografické údaje o návštěvnících a uživatelích. Společně s těmito partnery můžeme organizovat obecné reklamní kampaně, aniž bychom jim ovšem poskytovali vaše osobní údaje. 


Uživatelé mohou naše stránky navštěvovat anonymně. Osobní identifikační údaje uživatelů budeme shromažďovat pouze v případě, že nám je dobrovolně poskytnou. Uživatelé mohou vždy odmítnout poskytnutí osobních identifikačních údajů, kromě případů, kdy by se v důsledku takového odmítnutí nemohli zúčastnit některé aktivity související se stránkami.


Webové stránky třetích stran
Na našich stránkách se může objevit reklama nebo jiný obsah, jenž odkazuje na stránky a služby partnerů, dodavatelů, inzerentů, sponzorů, poskytovatelů licencí a dalších třetích stran. Obsah těchto stránek ani odkazy na těchto stránkách nejsou pod naší kontrolou a tudíž za ně ani za jimi uplatňovaný způsob a postupy ochrany údajů neodpovídáme. Tyto stránky a služby mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů a zásady poskytování služeb. Doporučujeme, abyste se s nimi seznámili.

Dodržování zákona o ochraně on-line osobních údajů nezletilých osob
Ochrana soukromí a osobních údajů dětí je pro nás zejména důležitá. Z tohoto důvodu na našich stránkách nikdy neshromažďujeme ani neuchováváme údaje od osob, u nichž víme, že jsou mladší 13 let, a žádná část našich webových stránek není navržena tak, aby záměrně přitahovala pozornost dětí mladších 13 let. Děti mladší 13 let musejí požádat rodiče nebo zákonného zástupce, aby nám poskytli jejich osobní údaje on-line.


Zabezpečení internetových plateb a dalších údajů
Dbáme na bezpečnost vašich osobních údajů – vždy, když odešlete osobní údaje, jako jsou například údaje platební karty nebo údaje o dětech, jsou tyto informace zašifrovány a chráněny šifrovací technologií Secure Sockets Layer (SSL) a jsou uchovávány pomocí standardních zabezpečovacích procedur a postupů odpovídajících jejich povaze.  Žádný přenos prostřednictvím internetu a žádná metoda elektronického uložení dat není ovšem nikdy zcela bezpečná. Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit naprostou bezpečnost osobních údajů, které poskytnete společnosti TLGE, během jejich přenosu nebo uložení.

Pokud se domníváte, že došlo k narušení zabezpečení vašich údajů, neprodleně o tom informujte společnost TLGE; pokud se to týká vaší platební karty, informujte rovněž vydavatele karty v souladu s jeho pravidly.


Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Společnost The Little Gym® Europe může tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoliv aktualizovat. Při každé aktualizaci dojde ke změně data aktualizace uvedeného ve spodní části této stránky. Doporučujeme vám, abyste pravidelně navštěvovali tuto stránku a kontrolovali, zda nedošlo k úpravě způsobu, jímž chráníme zpracovávané osobní údaje. Berete na vědomí a souhlasíte, že nesete odpovědnost za pravidelné kontrolování těchto zásad ochrany osobních údajů a za to, že se seznámíte s případnými změnami.


Vaše práva
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na provedení jejich opravy. Rovněž máte právo odmítnout jejich použití pro účely přímého marketingu. Svá práva můžete uplatnit odesláním příslušného požadavku opatřeného datem a vaším podpisem spolu s dokladem potvrzujícím vaší totožnost příslušné pobočce The Little Gym® nebo společnosti The LifeSkills Company S.A. na adresu info@thelittlegym.eu, případně běžnou poštou na adresu uvedenou níže. 


Jak nás kontaktovat
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo použití těchto stránek jsme vám plně k dispozici na adrese:

The Little Gym® Europe 
℅ The Lifeskills Company S.A.
Boulevard de la Woluwe, 62
B-1200 Brusel
Belgie
info@thelittlegym.eu


Poslední aktualizace tohoto dokumentu byla provedena 26. února 2016.